Svátek Kateřina – 25.11.

Kateřina-svatek-25-ListopadKdy má svátek Kateřina ?

Kateřina má svátek 25.11.

Význam svátku

Původ jména Kateřina je nejasný, nejčastěji se uvádějí tři varianty jeho vzniku. První možností je, že vzniklo z řeckého slova kathará, které znamená „čistá“, přeneseně také „cudná“ a „neposkvrněná“. Také může pocházet řeckého hekateros, v tom případě by překlad zněl „kdo zasahuje cíl“. Pokud by jméno pocházelo z Egypta, jeho význam by byl „koruna“.

Podle českého kalendáře jmenin má Kateřina svátek 25. listopadu.
Zobrazit celý článek

Svátek Emílie – 24.11.

Emílie-svatek-24-ListopadKdy má svátek Emílie ?

Emílie má svátek 24.11.

Význam svátku

Emilie je ženské křestní jméno. Emilie pochází z latinského aemilius, což znamená „soutěžící, soupeřící“, mužská podoba jména je Emil. Další variantou je možná Amélie, Amelia a Amilia, její česká domácká podoba pak Emilka či Emča. Někdy bývá považována za variantu jména i Amálie, ale ta má jiný význam.

Podle českého kalendáře jmenin má Emílie svátek 24. listopadu.
Zobrazit celý článek

Svátek Klement – 23.11.

Klement-svatek-23-ListopadKdy má svátek Klement ?

Klement má svátek 23.11.

Význam svátku

Klement (nebo také Kliment, někdy se, zejména u starověkých postav, používá nejednotně, latinsky Clemens) je mužské křestní jméno latinského původu, které znamená „vlídný, laskavý, shovívavý“.

Podle českého kalendáře jmenin má Klement svátek 23. listopadu.
Zobrazit celý článek

Svátek Cecílie – 22.11.

Cecílie-svatek-22-ListopadKdy má svátek Cecílie ?

Cecílie má svátek 22.11.

Význam svátku

Cecílie (častěji krátce Cecilie) je ženské křestní jméno latinského původu. Pochází ze slova caecus – „krátkozraký, slepý“.

Podle českého kalendáře jmenin má Cecílie svátek 22. listopadu.
Zobrazit celý článek

Svátek Albert – 21.11.

Albert-svatek-21-ListopadKdy má svátek Albert ?

Albert má svátek 1.11.

Význam svátku

Albert (za alternativu téhož jména se považuje také Albrecht), je mužské jméno německého původu (Adalberaht). Vykládá se jako adal/vznešený, beraht/zářící.

Podle českého kalendáře jmenin má Albert svátek 21. listopadu.
Zobrazit celý článek

Svátek Nikola – 20.11.

Nikola-svatek-20-ListopadKdy má svátek Nikola ?

Nikola má svátek 20.11.

Význam svátku

Nikola je mužské i ženské křestní jméno. Toto jméno je přejato z francouzštiny, ale jeho původním domovem je Řecko. Jedná se vlastně o jednu z variant jména Mikuláš či Níkoláos, jak zní původní tvar. Překlad tohoto jména je „vítězný lid“. Další variantou je Nikol a Nikoleta.

Podle českého kalendáře jmenin má Nikola svátek 20. listopadu.
Zobrazit celý článek

Svátek Alžběta – 19.11.

Alžběta-svatek-19-ListopadKdy má svátek Alžběta ?

Alžběta má svátek 19.11.

Význam svátku

Alžběta je ženské rodné jméno hebrejského původu (hebrejsky אֱלִישֶׁבַע‎, Eliševa) a znamená Zaslíbená Bohu, resp. Bůh je má přísaha. Familiérně, podomácku či slangově též Běta, Bětuše, Bětuška, Bětka. V češtině samostatně existují další dvě varianty téhož jména, Eliška a Elizabeta.

Podle českého kalendáře jmenin má Alžběta svátek 19. listopadu.
Zobrazit celý článek

Svátek Romana – 18.11.

Romana-svatek-18-ListopadKdy má svátek Romana ?

Romana má svátek 18.11.

Význam svátku

Romana je ženské jméno římského původu, pocházející z latiny. Mužská forma tohoto jména je Roman. Význam tohoto jména je „Římanka“.

Podle českého kalendáře jmenin má Romana svátek 18. listopadu.
Zobrazit celý článek

Svátek Mahulena – 17.11.

Mahulena-svatek-17-ListopadKdy má svátek Mahulena ?

Mahulena má svátek 17.11.

Význam svátku

Mahulena je ženské křestní jméno. Jméno Mahulena, které dnes najdeme v občanském kalendáři, je českého původu a snad vzniklo uměle. Nejznámější nositelka tohoto jména byla bezpochyby ta, kterou známe ze Zeyerova dramatu Radúz a Mahulena. Mahu je mytologické jméno indianského kmene Hopiů.

Podle českého kalendáře jmenin má Mahulena  svátek 17. listopadu.
Zobrazit celý článek

Svátek Otmar – 16.11.

Otmar-svatek-16-ListopadKdy má svátek Otmar ?

Otmar má svátek 16.11.

Význam svátku

Otmar (nebo také Otomar) je mužské křestní jméno německého původu. Jeho význam je obvykle uváděn jako „šťastný díky bohatství“ nebo prostě „bohatý a šťastný“ (ót – šťastný či bohatý, mar – slavný).

Podle českého kalendáře jmenin má Otmar svátek 16. listopadu.
Zobrazit celý článek

Svátek Leopold – 15.11.

Leopold-svatek-15-ListopadKdy má svátek Leopold ?

Leopold má svátek 15.11.

Význam svátku

Felix je mužské křestní jméno latinského původu, v překladu znamená „šťastný“ nebo „šťastlivec“. Zastaralá podoba jména je Felicián.

Podle českého kalendáře jmenin má Leopold svátek 15. listopadu.
Zobrazit celý článek

Svátek Sáva – 14.11.

Sáva-svatek-14-ListopadKdy má svátek Sáva ?

Sáva má svátek 14.11.

Význam svátku

Sáva je mužské křestní jméno hebrejského původu. Vykládá se jako „děd, stařec“. Další variantou jména je Sába.

Podle českého kalendáře jmenin má Sáva svátek 14. listopadu.
Zobrazit celý článek