Svátek Silvestr – 31.12.

Silvestr-svatek-31-ProsinecKdy má svátek Silvestr ?

Silvestr má svátek 31.12.

Význam svátku

Silvestr (v některých jazycích a dříve také v češtině Sylvestr) je mužské křestní jméno latinského původu (latinsky silva – les, silvestris – lesní, tedy „muž z lesa“). Podle českého a slovenského kalendáře má svátek 31. prosince (protože 31. prosince 335 zemřel papež Silvestr I.), tedy na konci roku, proto na tento den připadají silvestrovské oslavy. Ženským protějškem je Silvie.

Podle českého kalendáře jmenin má Silvestr svátek 31. prosince.
Zobrazit celý článek

Svátek David – 30.12.

David-svatek-30-ProsinecKdy má svátek David ?

David má svátek 30.12.

Význam svátku

David je mužské jméno pocházející z dávno zaniklé ugaritštiny (patřící stejně jako hebrejština do semitské jazykové skupiny), v níž znamená davidu „náčelník“, lidová etymologie jej spojuje s hebrejským dód „miláček“ a „strýček“.

Podle českého kalendáře jmenin má David svátek 30. prosince.
Zobrazit celý článek

Svátek Judita – 29.12.

Judita-svatek-29-ProsinecKdy má svátek Judita ?

Judita má svátek 29.12.

Význam svátku

Ženské jméno Judita pochází z hebrejského slova Jehúdít „Židovka“. Ve Starém zákoně je vdova Judita („Júdit“) hlavní hrdinkou stejnojmenné Knihy Júdit. Její zásluhou bylo, že svou zbožností a odvahou zachránila židovské město Betulii před dobytím nepřátelským vojskem. Modifikací jména – zvl. ve středověku – je jeho tvar Juta (Jutta) či Guta, které bylo mezistupněm při vzniku českého jména Jitka.

Podle českého kalendáře jmenin má Judita svátek 29. prosince.
Zobrazit celý článek

Svátek Bohumila – 28.12.

Bohumila-svatek-28-ProsinecKdy má svátek Bohumila ?

Bohumila má svátek 28.12.

Význam svátku

Bohumila je ženské křestní jméno. Ženský protějšek mužského jména Bohumil. Dalo by se říci, že toto slovanské jméno odpovídá významem řeckému Theofilovi, přičemž základem jména jsou slova theós – „bůh“ a filos – „milý“. Stejný význam má také Amadeus, který rovněž „Boha miluje“.

Podle českého kalendáře jmenin má Bohumila svátek 28. prosince.
Zobrazit celý článek

Svátek Žaneta – 27.12.

Žaneta-svatek-27-ProsinecKdy má svátek Žaneta ?

Žaneta má svátek 27.12.

Význam svátku

Je to počeštělá francouzská podoba jména Jeannette; jméno je původem hebrejské, znamená Bůh je milostivý.

Podle českého kalendáře jmenin má Žaneta svátek 27. prosince.
Zobrazit celý článek

Svátek Štěpán – 26.12.

Štěpán-svatek-26-ProsinecKdy má svátek Štěpán ?

Štěpán má svátek 26.12.

Význam svátku

Štěpán je mužské křestní jméno řeckého původu (Στέφανος) znamenající věnec, koruna, čest, odměna („doslova ten, který je obklopován a zahrnován“). Ve starověkém starověkém Řecku, věnec byl dán vítězi soutěže (z nichž koruna je symbol odvozené od vládců).

Podle českého kalendáře jmenin má Štěpán svátek 26. prosince.
Zobrazit celý článek

První svátek vánoční – 25.12.

První svátek vánoční-svatek-25-Prosinec

První svátek vánoční – 25.12.

Význam svátku

Slavnost Narození Páně či Boží hod vánoční (lat. nativitas Domini) je vlastním dnem oslavy narození Ježíše Krista, tedy Vánoc. V západní liturgické tradici slavnost připadá na 25. prosince.

Podle českého kalendáře je První svátek vánoční 25. prosince.
Zobrazit celý článek

Svátek Adam a Eva – 24.12.

Adam a Eva-svatek-24-ProsinecKdy má svátek Adam a Eva?

Adam a Eva má svátek 24.12.

Význam svátku

Adam je postava z První knihy Mojžíšovy, kterou zmiňuje rovněž korán a Kitáb-i-Íqán. Spolu s Evou tvořili pár, který na počátku dějin spásy spáchal prvotní hřích v zahradě Eden.

Eva je první žena . Spolu s prvním mužem Adamem tvořili pár, který na počátku dějin spásy spáchal prvotní hřích v zahradě Eden. Eva utrhla jablko a snědla ho. Po nějaké době se Evě narodily děti.Dětem se narodily dalši a tak se rozmnožovali.

Podle českého kalendáře jmenin má Adam a Eva svátek 24. prosince.
Zobrazit celý článek

Svátek Vlasta – 23.12.

Vlasta-svatek-23-ProsinecKdy má svátek Vlasta ?

Vlasta má svátek 23.12.

Význam svátku

Vlasta je ženské křestní jméno. Jeho základem je slovanské slovo „vlast“. V hovorové řeči se může jednat také o domáckou podobu mužského jména Vlastimil nebo Vlastislav.

Podle českého kalendáře jmenin má Vlasta svátek 23. prosince.
Zobrazit celý článek

Svátek Šimon – 22.12.

Šimon-svatek-22-ProsinecKdy má svátek Šimon ?

Šimon má svátek 22.12.

Význam svátku

Šimon (také Simon nebo Simeon) je mužské rodné jméno hebrejského původu, (hebrejsky שִׁמְעוֹן, Šim’on). Jeho význam je obvykle vykládán jako „naslouchající“.

Podle českého kalendáře jmenin má Šimon svátek 22. prosince.
Zobrazit celý článek

Svátek Natálie – 21.12.

Natálie-svatek-21-ProsinecKdy má svátek Natálie ?

Natálie má svátek 21.12.

Význam svátku

Ženské jméno Natálie pochází z latinského slovního spojení natale domini a význam jména je „narozená v den zrození Krista“, „dítě Vánoc“. Další variantou je Noelia.

Podle českého kalendáře jmenin má Natálie svátek 21. prosince.

Natálce můžete koupit hezké vybavení do domácnosti.
Zobrazit celý článek

Svátek Dagmar – 20.12.

Dagmar-svatek-20-ProsinecKdy má svátek Dagmar ?

Dagmar má svátek 20.12.

Význam svátku

Ženské jméno Dagmar (řidčeji také Dagmara) pochází z starobylého norského jména Dagmær. Vzniklo spojením slov dagr – den a mær – panna přenesený význam je „svatý anebo velký den“ nebo „denice“. Další podobou jména je Dagmara. Často používaná je domácká podoba jména Dáša, Dášenka, řidčeji Dáda, na Moravě Dada.

Podle českého kalendáře jmenin má Dagmar svátek 20. prosince.

Dagamar k svátku můžete udělat radost zdravotním pohankovým polštářem Bupilo.
Zobrazit celý článek